Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελισσοκομίας έγιναν 19 εισηγήσεις οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες. Η πρώτη, αφορούσε γενικά θέματα μελισσοκομίας και κυρίως την προστασία και βελτίωση των ελληνικών φυλών μελισσών, την παρακολούθηση των αποδόσεων και μελιτοεκρίσεων, την παραγωγή προϊόντων κυψέλης και τη μακροβιότητα των μελισσοκόμων. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε κυρίως την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των μελισσών, και τις επιπτώσεις των ακαρεοκτόνων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στην υγεία των μελισσών και στα προϊόντα τους.  Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε εργασίες σχετικές με τα προϊόντα κυψέλης, την ταυτοποίηση νέων αμιγών κατηγοριών μελιού, τις προοπτικές του ελληνικού μελιού, τη παγκόσμια και τις εθνικές νομοθεσίες, στην προσοχή που θα πρέπει να αποδίδει ο μελισσοκόμος στην παραγωγή,  συλλογή και φύλαξη του βασιλικού πολτού, της γύρης και του δηλητηρίου της μέλισσας. Συγκεκριμένα

 

1η  Ενότητα

 

Στην πρώτη ομιλία ο π. Καθηγητής Λιάκος Βασίλης απέδωσε με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι η μακροβιότητα των μελισσοκόμων αποδίδεται  στον τρόπο ζωής τους, την εργασία  τους στο ύπαιθρο, τη σωματική και πνευματική άσκηση, στην κατανάλωση προϊόντων της μέλισσας και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού τους συστήματος από τα πολλά κεντρίσματα που δέχονται.  Η αναφορά αυτή του κου Λιάκου μπορεί να βοηθήσει να στρέψει περισσότερους καταναλωτές στα προϊόντα κυψέλης.

Στην δεύτερη ομιλία του συνεδρίου ο καθηγητής Χαριζάνης Πασχάλης του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας, ΓΠΑ  εντόπισε την ανάγκη για χρήση βελτιωμένου γενετικού υλικού από τους βασιλισοτρόφους/μελισσοκόμους της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος, ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα μειωμένης απόδοσης και ασθενειών. Με μορφομετρική και μοριακές  αναλύσεις απομόνωσε μέλισσες Κεκρόπιας φυλής (Apis mellifera cecropia) και σε απομονωμένο νησί προχώρησε  στην διατήρηση του γενετικού υλικού. Προσπάθεια είναι η βελτίωση και η  διάθεση γενετικού υλικού της Κεκρόπιας φυλής (Apis mellifera cecropia) που είναι η γηγενής φυλή της Κεντρικής και Νότιας ηπειρωτικής Ελλάδος σε βασιλοτρόφους και μελισσοκόμους της χώρας.

Στην επόμενη ομιλία η κα Χατζήνα Φανή από το Τμήμα Μελισσοκομίας του  Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε  μια καινοτόμο μέθοδο για την ελεγχόμενη και συνάμα φυσική γονιμοποίηση των βασιλισσών μελισσών το οποίο ονόμασε  «το Τρένο των παρθένων βασιλισσών». Η μέθοδος αυτή  αποτελεί  εναλλακτική μέθοδο ελεγχόμενων συζεύξεων στη τεχνητή σπερματέγχυση και έχει το πλεονέκτημα της ελεύθερης γονιμοποίησης.  Η ελεγχόμενη γονιμοποίηση με τη  μέθοδο αυτή  θα δώσει τη δυνατότητα να διατηρηθούν πληθυσμοί  διαφορετικών φυλών και να αναπαραχθούν. Ο στόχος είναι να αναπαράγονται βελτιωμένοι και πιστοποιημένοι πληθυσμοί μελισσών κεκρόπιας και μακεδονική μέλισσας και να διατίθενται βασίλισσες των πιστοποιημένων και μητέρων. Η πειραματική διαδικασία έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου για την ελεγχόμενη σύζευξη. Η συνεργασία δε με παρόμοια κέντρα του εξωτερικού δίνει την δυνατότητα της εφαρμογής της μεθόδου BLUP, για τον υπολογισμό των αναπαραγωγικών τιμών που είναι απαραίτητες σε ένα πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. 

 

Στη συνέχεια η επαγγελματίας μελισσοκόμος Λαζαρίδου Ελισσάβετ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του ΑΠΘ παρουσίασε ερευνητική εργασία βάσει της οποίας μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή βασιλικού πολτού (ΒΠ) με την αύξηση του αριθμού των βασιλικών κελιών που εμβολιάζονται. Ο άριστος αριθμός κελιών που θα πρέπει  να εμβολιάζεται θα πρέπει να βρεθεί με  δοκιμές από τους ίδιους τους μελισσοκόμους με βάση τα μελίσσια που έχουν, την περιοχή που βρίσκονται και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην περιοχή του αγροκτήματος του ΑΠΘ που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, βρέθηκε ότι ο εμβολιασμός 90 βασιλικών κελιών έδωσε τη μεγαλύτερη απόδοση. Υπάρχουν μελίσσια τα οποία αποδίδουν λιγότερο ΒΠ και άλλα που παράγουν περισσότερο. Η επιλογή μελισσιών που παράγουν περισσότερο ΒΠ φαίνεται δυνατή καθώς διακρίνονται από τους πρώτους 3-4 εμβολιασμούς. Επιπλέον παρουσιάστηκε η διπλή οριζόντια κυψέλη, τύπου μπαούλο με κάθετο βασιλικό διάφραγμα για τη διευκόλυνση παραγωγής βασιλικού πολτού χωρίς τη μετακίνηση ορόφου. Τέλος δόθηκαν πληροφορίες για την κασετίνα βασιλικών κελιών η οποία προφυλάσσει τα ξεκινημένα κελιά και τοποθετείται σε οποιοδήποτε μελίσσι που μπορεί έτσι να λειτουργήσει ως αποπεράτωσης.

Ο επαγγελματίας μελισσοκόμος Σανοζίδης Μωυσής παρουσίασε μελέτη σχετική με την μεταβολή του βάρους της κυψέλης με παράγοντες όπως ο χρόνος και η ατμοσφαιρική θερμοκρασία για τρεις συνεχείς χρονιές. Με την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία ο εισηγητής ανέπτυξε μοντέλα πρόβλεψης  της απόδοσης του μελισσιού σε μια συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση πάντοτε με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων για περισσότερα χρόνια και για μεγαλύτερο αριθμό παραγόντων προς διερεύνηση μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά τόσο σε ερμηνεία της παραγωγικότητας των μελισσών όσο και στη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης της νεκταροέκκρισης και μελιτοέκκρισης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η κα Γούναρη Σοφία από το Ινστ. Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, σε συνεργασία με τους κυρίους Μοσχίδη Γεώργιο και Παπαδόπουλο Βασίλη της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και της Εταιρείας SAVE BEES αντίστοιχα παρουσίασαν τριετή μελέτη συστηματικής παρακολούθησης των μελιτοεκκρίσεων του πεύκου στο νησί της Ρόδου, όπου έγινε καταγραφή της πληθυσμιακή πυκνότητας του μελιτογόνου εντόμου Marchalina hellenica, και στοιχείων την βιολογίας του, των  βιολογικών  σταδίων,  των εκδύσεων, της έντασης μελιτοεκκρίσσεων και του  ποσοστού παρασιτισμού. Ταυτόχρονα έγινε έρευνα πεδίου σε 3 διαφορετικές περιοχές της Ρόδου όπου καταγράφηκαν το βάρος των μελισσιών και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Καταγράφτηκε σοβαρή χρονική διακύμανση του βιολογικού κύκλου του εντόμου στις περιοχές που μελετήθηκαν, με  πρώιμες και όψιμες περιοχές που επιτρέπουν στους μελισσοκόμους της Ρόδου να εκμεταλλεύονται τις μελιτοεκκρίσεις τόσο τον Απρίλιο όσο και  τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο.

 

2η ενότητα

 

Ο πρώτος ομιλητής στην 2η ενότητα, ο βιολόγος κος Παππάς Νίκος ανέπτυξε το θέμα της εναλλακτικής χρησιμοποίησης των αιθερίων ελαίων κατά της βαρρόα. Άντλησε τις πληροφορίες της εισήγησής του από την βιβλιογραφία σχετικά με έρευνες που έγιναν στο  εργαστήριο αλλά και στο ύπαιθρο από ξένους αλλά και έλληνες επιστήμονες. Δοκιμάστηκαν πάνω από 150 αιθέρια έλαια κατά της βαρρόα και όλα σχεδόν είναι αποτελεσματικά κατά της βαρρόα στα εργαστηριακά πειράματα. Σε πειράματα όμως αγρού τα  αιθέρια έλαια εμφανίζουν υψηλή μελισσοτοξικότητα και μικρή αποτελεσματικότητα εναντίον της βαρρόα. Η αστάθεια αυτή οφείλεται στο ότι τα αιθέρια έλαια δεν έχουν την ίδια πάντα σταθερή χημική σύσταση (πχ. η θυμόλη στο θυμαρέλαιο κυμαίνεται μεταξύ 5 και 40%) και η  διάχυση των ατμών του αιθέριου ελαίου μέσα στην κυψέλη δεν είναι πάντα επιτυχής.

 

Η επόμενη ομιλία έγινε από τον κ Γκόρα Γιώργο σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ και αφορούσε την αντιμετώπιση της βαρρόα με οξαλικό οξύ. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης του, έδωσε αποτελέσματα βάσει των οποίων δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δύο συγκεντρώσεις οξαλικού οξέος 3,5% και 4,7% (60 και 80 γραμμάρια αντίστοιχα σε ένα κιλό ζάχαρη και 1 λίτρο νερό) που χρησιμοποιούνται με ενστάλαξη το χειμώνα. Η συγκέντρωση 4,7% δίνει υψηλότερη αποτελεσματικότητα (96,3% έναντι 80,4%), επηρεάζει όμως δυσμενέστερα την ανάπτυξη του μελισσιού την άνοιξη. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, παρουσίασε αποτελέσματα της χρήσης του οξαλικού με γλυκερίνη σε σπογγοπετσέτες. Η εφαρμογή έγινε σε πειραματικά μελίσσια αλλά στη συνέχεια και σε άλλα 600 παραγωγικά μελίσσια και 250 παραφυάδες (κυψελίδια σύζευξης). Οι παρατηρήσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκαν Οκτώβριο 2017. Η αποτελεσματικότητα της επέμβασης ήταν 95,45% και  η τοξικότητα στις μέλισσες μικρή. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα μελίσσια έχουν γόνο, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και υπάρχουν κοντά νομές που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι μέλισσες για ένα άμεσο τρύγο.

 

Ο κ. Μαυρονάσιος Δημήτριος εκ μέρους της ομάδας του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του ΓΠΑ, μελέτησαν σχέσης μεταξύ της φυσικής θνησιμότητας (μέση ημερήσια πτώση) με την προσβολή του πληθυσμού και του γόνου των μελισσών. Βρέθηκε ότι ο αριθμός βαρρόα που παρασιτεί στις ακμαίες μέλισσες σχετίζεται με τον αριθμό των βαρρόα που βρίσκονται στο γόνο και ότι από την ημερήσια φυσική πτώση της βαρρόα μπορεί να εκτιμηθεί η ένταση της προσβολής από βαρρόα σε ένα μελίσσι.

 

Ο Καραζαφείρης Εμμανουήλ εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας,  ΑΠΘ παρουσίασε συγκριτική μελέτη υπολειμμάτων ακαρεοκτόνων σε βασιλικό πολτό (ΒΠ) μετά την εφαρμογή των εγκεκριμένων σκευασμάτων  Perizin,  CheckMite και Apistan. Τα δύο πρώτα σκευάσματα έχουν δ.ο. το  coumaphos το οποίο έχει διασυστηματική δράση και αφήνει υψηλότερες συγκεντρώσεις υπολειμμάτων  στον ΒΠ. Το CheckMite λόγω των υψηλότερων συγκεντρώσεων σε δραστική ουσία επιβαρύνει το προϊόν ακόμα περισσότερο. Στο βασιλικό πολτό που προέρχεται από φυσικά κελιά τα δείγματα  υπήρχε 60 φορές υψηλότερη συγκέντρωση υπολειμμάτων coumaphos  σε σύγκριση με το προϊόν που συλλέχθηκε από τεχνητά κελιά. Οι συγκεντρώσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ το θεσπισμένο όριο υπολειμμάτων  0,1 mg kg-1. Σημαντικό πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι ότι  ακόμη και 292 ημέρες μετά την απομάκρυνση των ταινιών Checkmite και  Apistan, η συγκέντρωση των υπολειμμάτων στον βασιλικό πολτό από φυσικά βασιλοκύτταρα υπερέβαινε το 1mg kg-1

 

Επόμενη ομιλήτρια ήταν η κα Χατζήνα Φανή εκ μέρους της ομάδας του Τμήματος Μελισσοκομίας, Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Μελέτησαν τις  επιπτώσεις φυτοφαρμάκων και μελισσοφαρμάκων σε  ισο-ενζυμικές μορφές της τρασφεράσης της Γλουταθιόνης που είναι  δείκτες καταπόνησης του οργανισμού. Οι μεταβολές των ενζυμικών αυτών μορφών δείχνουν καταπόνηση στον οργανισμό της μέλισσας.  Η καταπόνηση αυτή αποδεικνύεται ότι είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται συνθετικές χημικές ενώσεις (amitraz, coumaphos)και λιγότερο έως καθόλου όταν εφαρμόζονται  οργανικές ενώσεις (οξαλικό, θυμόλη). Οι μεταβολές που προέκυψαν από την χρήση της ιμιδακλοπρίνης ήταν υψηλές ενώ αυτές μετά από χρήση του Bayvarol  ήταν περιορισμένες.

 

Η τελευταία ομιλία της δεύτερης ενότητας έγινε από τον κ. Παπά Ευάγγελο σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του ΓΠΑ , οι οποίοι μελέτησαν  την αποτελεσματικότητα  των παγίδων σύλληψης των σφηκών. Χρησιμοποιήθηκαν παγίδες τύπου κυψέλης, βαμμένες με ροζ, κίτρινο και άσπρο. Ως πρωτεϊνούχο δόλωμα χρησιμοποιήθηκε γατοτροφή σε κονσέρβα με κύριο συστατικό το ψάρι. Για όλα τα είδη σφηκών που παγιδεύτηκαν  (Vespa orientalis, Vespula germanica, Polistes) οι παγίδες χρώματος ροζ ήταν αποτελεσματικότερες, ακολουθούμενες από τις παγίδες χρώματος κίτρινου. Οι άσπρες σφηκοπαγίδες παγίδευαν τα λιγότερα άτομα. Παράλληλα έγινε ενημέρωση για το εισβολικό είδος Vespa velutina που είναι προ των πυλών της χώρας μας. Συγκεκριμένα ημέρωσε το Συνέδριο για τη μορφολογία του εντόμου, τις διαφορές από τα άλλα είδη του γένους Vespa με φωτογραφίες του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, ώστε οι μελισσοκόμοι να είναι ενήμεροι.

 

3η Ενότητα

Στο πλαίσιο της 3ης ενότητας του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Μελισσοκομίας αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν κυρίως τα προϊόντα κυψέλης. Η κα. Τανανάκη παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τον καθορισμό της ταυτότητας τεσσάρων αμιγών κατηγοριών ελληνικών μελιών: βελανιδιάς, παλιουριού, πολυκόμπου και κουμαριάς, καθώς και την ιδιάζουσα συμπεριφορά που εντοπίζεται σε αυτά, αλλά και σε άλλα είδη ελληνικών μελιών (βαμβακόμελο, πευκόμελο, ελατόμελο). Τόνισε επίσης τη σημαντικότητα του οργανοληπτικού ελέγχου παρουσιάζοντας τα οργανοληπτικά προφίλ των προαναφερόμενων ποικιλιών μελιού, καθώς και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης αυτών, αλλά και των φυσικών αποκλίσεων στην κείμενη νομοθεσία.

Η κα. Ροδοπούλου Μαριάννα έθιξε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον ποιοτικό έλεγχο του θυμαρίσιου μελιού και στην απόδοση της βοτανικής του προέλευσης, εστιάζοντας κυρίως στη γυρεοσκοπική ανάλυση, καθώς και στις παραμέτρους, διαστάση και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη διάκριση  του τροφοδοτημένου θυμαρίσιου μελιού με  τη χρήση του οργανοληπτικού ελέγχου.

Η επόμενη διάλεξη πραγματοποιήθηκε από τον κ. Θρασυβούλου Ανδρέα και αφορούσε την συγκριτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής  και παγκόσμιας νομοθεσίας. Έγινε επίσης αναφορά και σχολιασμός σχετικά με την έκδοση από ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για την προστασία και κατοχύρωση του εγχώριου μελιού. Αντιδιαμετρικά παρουσιάστηκαν τεχνικές  προώθησης και διακίνησης φθηνού και υποβαθμισμένου μελιού (επιβαρυμένου με αντιβιοτικά, και παραγόμενου από Γενετικά τροποποιημένα φυτά).

Ο κ. Λιόλιος Βασίλειος παρέθεσε ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν τις μετασυλλεκτικές μεταβολές που υφίσταται η γύρη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής της, τονίζοντας ότι για να διατηρηθεί το πρωτεϊνικό, λιπιδικό, και υδατανθρακικό περιεχόμενο του προϊόντος απαιτείται η διατήρηση του σε συνθήκες κατάψυξης. Διαφορές που οδηγούν σε υποβάθμιση της γύρης διαπίστωσε και κατά την αποξήρανση της.

Η επίδραση των υδατανθρακούχων και πρωτεϊνούχων τροφοδοσιών των μελισσιών στην παραγωγή του βασιλικού πολτού παρουσιάστηκε από τον κ. Κανέλη Δημήτριο , οποίος διαπίστωσε ότι η τροφοδοσία επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος και δημιουργεί προβλήματα κατά την εργαστηριακή εκτίμηση της γεωγραφικής του προέλευσης του. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την θεσμοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων για το βασιλικό πολτό.

Η εισήγηση  της κα Αργενά Νικoλία αφορούσε τις εποχιακές μεταβολές στη συλλογή και τη σύσταση του δηλητηρίου της μέλισσας. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε διαπιστώνεται, ότι υπάρχει συσχέτιση του δηλητηρίου με τη συλλεγόμενη από τις μέλισσες γύρη, σημειώνοντας το μέγιστο της απόδοσης συλλογής κατά το τέλος άνοιξης με αρχή καλοκαιριού, ενώ φαίνεται ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιθετικότητας είναι συσχετιζόμενο με την παραγωγή και μπορεί επίσης να μεταφερθεί με ελεγχόμενη βασιλοτροφία στους απογόνους.

Η τελευταία διάλεξη της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γκουσιάρη Αλέξανδρο και αφορούσε την επίδραση της μελλοντικά αναμενόμενης 3ης Γεωργικής επανάστασης στην Μελισσοκομία. Πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή στην καλλιεργητική και εκτροφική δραστηριότητα του ανθρώπου και εστιάζοντας κυρίως στις μέλισσες, ανέδειξε τα προβλήματα της ραγδαίας πληθυσμιακής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης που οδηγούν  ολοένα και περισσότερο κατασκευασμένα/τυποποιημένα προϊόντα, περισσότερα από τα οποία όμως άμεσα ή έμμεσα εξαρτώνται από τις μέλισσες.

Τόσο από  τη θεματολογία των επτά διαλέξεων, όσο και από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίας διαφαίνεται, ότι μετέφερε στο κοινό γνώσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων κυψέλης δίνοντας το μήνυμα ότι τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να παραχθούν με τις ιδανικότερες πρακτικές διαχείρισης με γνώμονα την απόδοση στον καταναλωτή του ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος

 

 

 

Συμπεράσματα  από τις Ανακοινώσεις Συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος

 

 

1η ενότητα

 

Πρώτος ομιλητής της ενότητας αυτής ήταν ο Λειτουργός Γεωργίας του Τμήματος  Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου κ. Χρήστος Τοφαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για τη μελισσοκομία στην Κύπρο. Ο σχεδιασμός  αυτός περιλαμβάνει επενδύσεις που βελτιώνουν τις τελικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, όπως εξοπλισμό, εργαστήρια, εμφιαλωτήρια, ψυκτικούς θαλάμους, μελισσοκομικά αυτοκίνητα κ.ά. Το Υπουργείο της Κύπρου τηρεί Μητρώο Μελισσοκόμων και έχει συστήσει Συντονιστική Επιτροπή Χειρισμού Θεμάτων Μελισσοκομίας, η οποία αποτελείται από όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις Ενώσεις μελισσοκόμων, και στην οποία συζητούνται και τροχοδρομούνται λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που αφορούν τη μελισσοκομία του νησιού. Παράλληλα εφαρμόζει προγράμματα για την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού και βελτίωση της ποιότητάς του στο ράφι,  εκπονεί Σχέδια Δράσης για την αποφυγή ή τον περιορισμό των δηλητηριάσεων των μελισσών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προωθεί ενέργειες για καθορισμό περιοχών στις οποίες μπορεί να ασκείται η βιολογική μελισσοκομία και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για αναδασώσεις και δεντροφυτεύσεις με μελισσοκομικά φυτά. Πέραν των τριετών μελισσοκομικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται από το 2005, το 2016 τέθηκε σε ισχύ καθεστώς πενταετούς διάρκειας και δέσμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. Ευρώ, για τη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργούν οι μελισσοφάγοι. Επιπρόσθετα έχει τροχοδρομηθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο ενίσχυσης της νομαδικής μελισσοκομίας μέσω μείωσης του κόστους πετρελαίου κίνησης. Τέλος, το Υπουργείο της Κύπρου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Κύπριος μελισσοκόμος για την αντίμετώπιση των αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση συνολικού ύψους 1,1 εκατ. ευρώ που παραχωρήθηκε κατά το έτος 2008 λόγω ανομβρίας.

 

Για την αξιολόγηση των τρόπων κατοχύρωσης ενός μελλοντικού μελισσοκομείου ο κ. Αλέξανδρος Γκουσιάρης, αναφέρθηκε στα φρέσκα κλαδιά σε άδεια κυψέλη, στην αναγραφή της ημερομηνίας και των στοιχείων επικοινωνίας σε μια άδεια κυψέλη και  την μεταφορά μιας “ζωντανής κυψέλης”. Η άποψή του είναι ότι  ο ορθότερος τρόπος είναι αυτός με τα ζωντανά μελίσσια. Ο κ. Βασίλης Εμμανουηλίδης, μελισσοκόμος, Τεχνολόγος Γεωπόνος πρότεινε την κατοχύρωση θέσης με άδεια σημάδια, πάνω στην οποία να αναγράφεται το τηλέφωνο και η ημέρα της επίσκεψης. Στο μόνο μέρος που αφήνω μόνιμα σημάδι είναι στο πεύκο.

Ο π. Καθηγητής στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Βασίλης Λιάκος έκανε προτάσεις  για την πληρέστερη αξιοποίηση των δασικών μελισσοβοσκών. Πρότεινε  την ταυτοποίηση των  μελιτογόνων εντόμων που υπάρχουν στα διάφορα είδη δρυός στην Ελλάδα, την έρευνα της  βιολογία τους και τον προσδιορισμό των κλιματικών και καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την ανάπτυξή των πληθυσμών τους και την παραγωγή μελιτωμάτων. Πρότεινε επίσης  τον εντοπισμό των περιοχών  όπου παρατηρείται σταθερά  παραγωγή μελιτωμάτων και τον  υπολογισμό των αποδόσεων των μελισσιών. Ο κος Λιάκος επέμενε στην ορθολογιστική αξιοποίηση των μελιτοφοριών των κωνοφόρων με την καθολική εφαρμογή του προγράμματος πρόγνωσης των μελιτωδών εκκρίσεων και του εξορθολογισμού της μετακίνησης των μελισσιών.

 

Ο κ. Γεώργιος Πίττας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών –Εξαγωγέων μελιού αναφέρθηκε ότι στα χρόνια της κρίσης η διακίνηση του μελιού υφίσταται  πιέσεις στην τιμή του προϊόντος που σε συνδυασμό με τις μειωμένες παραγωγές πιθανότατα λόγω της κλιματικής αλλαγής να  δημιουργούν κινδύνους στο προϊόν που αποτυπώνονται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Από αυτά  φαίνεται ότι η χώρα μας αποτελεί κόμβο διακίνησης του εισαγόμενου μελιού νόμιμα ή παράνομα. Παράλληλα όμως  το ποιοτικό ελληνικό μέλι  έχει εντονότερη ζήτηση σε σύγκριση με το παρελθόν, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τους Έλληνες μελισσοκόμους.  Στην εισήγησή του ο κος Πίττας πρότεινε την υποστήριξη των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλι και την μελισσοκομία σε εθνικό επίπεδο, την στήριξη της ποιότητας και την προώθηση του ελληνικού μελιού, την περιχαράκωση της διακίνησής του, την αποκατάσταση της ελληνικής αγοράς μελιού, και την στήριξη σωστών εξαγωγών. Για να επιτευχθούν αυτά θα πρέπει να υπάρχει ενότητα στον κλάδο και να στηριχθεί η βιωσιμότητας του επαγγελματία μελισσοκόμου.  Εντόπισε όμως και εν δυνάμει κινδύνους που προέρχονται από την μείωση της παραγωγής, την μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, την αλλοίωση της αγοράς από τα παράνομα διακινούμενα εισαγόμενα μέλια (αλλαγή συνηθειών στην κατανάλωση μελιού, απώλεια γεύσεων, ζήτηση συγκεκριμένων  ποιοτήτων ελληνικού μελιού, έλλειψη ανάγκης για ανθόμελο) και την πτώση των τιμών στα ελληνικά μέλια τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αγορά από τους μελισσοκόμους. Η διάσπαση του κλάδου επίσης είναι μια σημαντική αιτία που εγκυμονεί κινδύνους για την ελληνική μελισσοκομία

 

Εκ μέρους της Ένωση Τυποποιητών μελιού Ελλάδας, μίλησε ο κ. Κέκκος Λουκάς ο οποίος πρότεινε την αναβάθμιση του Ελληνικού μελιού με τα εξής μέτρα  α) Καθιέρωση του Ελληνικού σήματος στο μέλι υπό την ευθύνη ενός  απόλυτα ανεξάρτητου φορέα ως προς τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη τελική απονομή του σήματος. β) Την ανασυγκρότηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης. Έτσι ώστε να είναι λειτουργική και αντιπροσωπευτική και  να επανέλθει η συνοχή και η ενότητα στον κλάδο με τελικό και απώτερο σκοπό την υπεράσπιση  και βελτίωση του Ελληνικού μελιού. γ) Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία λιστών με τα απαγορευμένα αντιβιοτικά ώστε να αποφεύγετε η χρήση τους. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τμήμα εξαγωγών μελιού, η οποία θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες/απαιτήσεις της κάθε χώρας ως προς τα όρια υπολειμματικών ενώσεων, καταλοίπων αντιβιοτικών και λοιπών απαιτήσεων/πληροφοριών που οφείλει να γνωρίζει ο κάθε μελισσοκόμος, καθώς  και ο κάθε εξαγωγέας  δ) Δημιουργία καμπάνιας για το ελληνικό μέλι με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και προώθηση μέσω διαφημιστικών μέσων για το σύνολο του Ελληνικού μελιού και όχι μόνο για την εκάστοτε εταιρία. ε) Προτείνεται  η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τμήμα εξαγωγών μελιού η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες/ απαιτήσεις της κάθε χώρας ως προς τα θεσμοθετημένα όρια για όλες τις παραμέτρους που  αφορούν το μέλι.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βασιλοτρόφων Παραγωγών Βασιλικού Πολτού Και Λοιπών Προϊόντων κυψέλης κ. Παύλος  Μπαγιάτης παρουσίασε εκ μέρους του ΔΣ  τις  Δραστηριότητες του Συνδέσμου.  Ο Σύνδεσμος είναι συνδεδεμένο μέλος  της Εθνικής Διεπαγελματικής. Ξεκίνησε συνεργασία με το εργαστήριο Μελισσοκομίας για την  ταυτοποίηση της  γεωγραφικής προέλευσης του ΒΠ και της γυρης  και κατάφερε να πιστοποιηθούν 45 επαγγελματίες μελισσοκόμοι από 36 διαφορετικές περιοχές,  σχεδόν από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Κατάθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠ.Α.Α.Τ., Γ.Χ.Κ.) τις προτάσεις για τα ποιοτικά κριτήρια του βασιλικού πολτού και γύρης. Με δικές του παραστάσεις έλυσε το πρόβλημα αποστολής βασιλισσών με τις εταιρείες ταχυμεταφοράς. Κατοχύρωσε το σήμα του συνδέσμου στο Υπουργείο Βιομηχανίας  και κατάθεσε στο Υπ. Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού πρόταση απονομής ελληνικού σήματος στον ελληνικό βασιλικό πολτό.  Ο Σύνδεσμος πρότεινε την  άμεση απαγόρευση εισαγωγών ξένων φυλών μελισσών με ταυτόχρονη βελτίωση των εγχώριων φυλών.

Ο κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος. σε συνεργασία με τον κ. Χαριζάνη Πασχάλη  από το Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας του ΓΠΑ παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων μελισσοκόμων προσφέροντας την βασική εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική και τη συνεχή υποστήριξη για 2 χρόνια μέχρι να αρχίσει την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισάγεται η  επιχειρηματικότητα σε όλες τις δραστηριότητες του μελισσοκόμου. Αναλύεται επιχειρηματικό σχέδιο 6 χρονών, ξεκινώντας με 5 μελίσσια και στο τέλος του 6ου έτους να απαριθμεί 240 μελίσσια. Στην εισήγηση έγινε  τεχνοοικονομική ανάλυση του κλάδου της μελισσοκομίας στην Ελλάδα ως ευκαιρία για απασχόληση από νέους ανθρώπους, είτε είναι αρχάριοι και δεν είχαν ασχοληθεί με τη μελισσοκομία στο παρελθόν, είτε είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και με προοπτικές εξέλιξης.

Ο μελισσοκόμος Βήρος Κυριάκος πρότεινε ένα Πανελλήνιο ΜελισσοκομικόΣχεδιασμό (ΠΜΣ) οπου θα τεθούν  βραχυπρόθεσμοι άλλα και μακροπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξης της μελισσοκομίας. Κεντρικοί στόχοι  η παγκόσμια αναγνώριση τον ελληνικών μελισσοκομικών προιόντων, η έρευνα σχετικά με τα μελιτογόνα έντομα με στόχο την αύξηση της παραγωγής η διάνοιξη μελισσοκομικών χώρων τοποθέτησης των μελισσιών, η πανελλήνια διαβούλευση ανάδειξης πάγιων θέσεων και απαιτήσεων και τέλος η δημιουργία ενιαίου φορέα αντιπροσώπευσης των μελισσοκόμων. Πρότεινε επίσης α) Οι εκπαιδεύσεις του Ελγο Δήμητρα να υλοποιούνται τον χειμώνα β) Κατάρτιση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης της Βαρροα  το οποίο θα εφαρμόζεται ανά περιφέρεια γ) Τα μελισσοκομικά κέντρα να στελεχωθούν από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό δ) Για την απόκτηση και ανανέωση του μελισσοκομικού βιβλιάριου ο μελισσοκόμος να υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο για τις ασθένειες Ε) Συνέχιση της έρευνας για την μελέτη και την πρόγνωση των  μελιττογόνων εκκρίσεων. Στ) Οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι και οι Συνεταιρισμοί να δηλώσουν (εντός των ορίων της περιφερειακής του ενότητας) περιοχές - ζώνες με υψηλό μελισσοκομικό ενδιαφέρον, οι οποίες κατά τους παραγωγικούς μήνες να εξαιρούνται από την νομοθεσία περί τοποθέτησης των μελισσιών η) Ταυτοποίηση όλων των ελληνικών αμιγών  και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους  και ι) Συνεχής παρουσία  Ελληνικής Αντιπροσωπίας σε εκθέσεις τροφίμων και  έντυπα μέσα  τροφίμων  σε Αγορές Στόχους. Τέλος ο εισηγητής προτείνει την άμεση κατάρτιση Επιτροπής Εθνικού Μελισσοκομικού Σχεδιασμού (Ε.Ε.Μ.Σ) απαρτιζόμενοι από όλους τους φορείς με στόχο κοινά αποδεκτού Εθνικού Σχεδίου .

 

2η ενότητα

 

Πρώτος ομιλητής ο μελισσοκόμος Καρακωστίδης Νικόλαος πρόεδρος του Μελισσοκομικου Συλλόγου Κομοτηνής ο οποίος ανέπτυξε τους προβληματισμούς του για τις ακραίες καιρικές συνθήκες του 2016 όπως εκδηλώθηκαν με την ανοβρία, την παντελή έλλειψη γύρης και τον εξοντωτικό χειμώνα του 2017.Μέσα από αυτό το γεγονός  αναδείχτηκαν οι αδυναμίες αντιμετώπισης της καταστροφής των μελισσιών τόσο από τους μελισσοκόμους όσο και από την  πολιτεία. Αποτέλσμα της κατάστασης αυτής ήταν να χαθούν στο Νομό, πάνω από 10.000 μελίσσια, να υπάρξει αδυναμία αντικατάστασής τους την άνοιξη, να απογοητευτούν οι μελισσοκόμοι και κάποιοι να εγκαταλείψουν τη Μελισσοκομία. Πρότεινε α) την οργάνωση σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ με μικρές ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ για να μπορούν  να πιέζου τουλάχιστον  τον εκάστοτε Περιφερειάρχη β) την καλύτερη αξιοποίηση των μελισσοκομικών κέντρων γ) την εφαρμογή της ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ και δ) τη διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής και αξιοποίησης του  ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ με  την καθοδήγηση των Πανεπιστήμιων και του κράτους .

 

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Μ.Σ.Ε. κ. Ντούρας Βασίλης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν προσκλήθηκε η Ομοσπονδία και ο πρόεδρός της στο Συνέδριο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι εδώ. Διαμαρτυρήθηκε γιατί το Μελισσοκομικό Βήμα, ενώ διαφήμισε το Συνέδριο, δεν αναφέρθηκε πουθενά ως χορηγός επικοινωνίας. Επέκρινε την παραπληροφόρηση που γίνεται μέσω των μπλογκ και του φέισμπουκ και τόνισε ότι όσοι έχουν ξεπεράσει τα όρια θα δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους συνέδρους για τη δική του πραγματική διαδρομή. Αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας η οποία, εκπροσώπησε κι εκπροσωπεί τον κλάδο αλλά και τη χώρα στις διεθνείς μελισσοκομικές οργανώσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο και  ενημέρωσε για το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το μελισσοκομικό τομέα, που προέκυψε μετά από συνεργασία ευρωβουλευτών με την ΕΡΒΑ. Η ΟΜΣΕ, είπε ο κ Ντούρας, κατοχύρωσε το ελληνικό μέλι συνέβαλε στην επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου, προώθησε την αναγραφή της χώρας συγκομιδής του μελιού, κατάφερε την ενσωμάτωση στο νέο Αγορανομικό κώδικα τον καν.(ΕΕ) 852/2004, ώστε ο μελισσοκόμος να διαθέτει την παραγωγή του χωρίς  την υποχρέωση για συσκευαστήριο και με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέρριψε το άρθρο 5 της Αγρονομικής Διάταξης 1 του Παυλόπουλου για τις τοποθετήσεις και αγωνίζεται μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους ενάντια στα  νεονικοτινοειδή. Η ΟΜΣΕ  αγωνίζεται επίσης για την προστασία συνολικά των προϊόντων της μέλισσας και εργάζεται σταθερά για την προώθησή τους στην παγκόσμια αγορά. Εκπροσωπεί καταστατικά όλους τους μελισσοκόμους της χώρας, επαγγελματίες, ετεροαπασχολούμενους κι  ερασιτέχνες  και εργάζεται  θεσμικά και δημοκρατικά με στόχο την ευημερία του κλάδου. Όσον αφορά τον αγροτοσυνδικαλισμό, ο κος Ντούρας κατέθεσε ότι ο νέος νόμος που τέθηκε σε διαβούλευση κινείται απολύτως στην ίδια λανθασμένη λογική του 4015/2011, ότι η δημιουργία Κλαδικών Ομοσπονδιών ανά περιφέρεια δεν έχει κάτι να προσφέρει αλλά αντίθετα θα λειτουργήσει διασπαστικά και ότι μια Ομοσπονδία σε πανελλαδικό επίπεδο ανά κλάδο είναι αρκετή. Αναφέρθηκε επίσης στις επιθέσεις που δέχεται η ΟΜΣΕ και η Διεπαγγελματική από το σύστημα με στόχο την διάλυσή τους και έκλεισε με μήνυμα ενότητας και διαφύλαξης των θεσμών σε όλους τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, τονίζοντας πως όλοι πρέπει να κινούμαστε στη λογική της συνύπαρξης. "

Τριτος ομιλητής ήταν ο κ.  Καλαπούτης Κώστας, πρόεδρος του Δ.Σ. του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισας ο οποίος μίλησε για το ρόλο των  Μελισσοκομικών Συλλόγων στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Τόνισε ότι ο  σύλλογος έχει συνδικαλιστική αλλά και κοινωνική δράση ως κομμάτι της τοπικής κοινωνία. Μέσα από το σύλλογο προωθείται το γενικό συμφέρον όλων, αναδεικνύεται ο  ρόλο του  μελισσοκόμου, η προσφορά της μέλισσας και η  αξία των προϊόντων της. Οι σύλλογοι πρέπει να συνεργάζονται με τους άλλους συλλόγους αλλά κυρίως με το ανώτερο συνδικαλιστικό  όργανο που είναι η ΟΜΣΕ. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας συνεργάζεται με το Δήμο, την Περιφέρεια, τις υπηρεσίες,όπως το Δασαρχείο,  τη ΔΑΟΚ και τα Μελισσοκομικά Κέντρα. Διοργάνωσε εκδηλώσεις προβολής των προϊόντων στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις για την προστασία της τοπικής μελισσοκομικής χλωρίδας και της βιοποικιλότητας.Ο εισηγητής ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας ότι μόνο ενωμένοι και αποφασισμένοι να δουλέψουμε συλλογικά θα έχουμε όφελος ως κλάδος.

Η επόμενη ομιλήτρια ήταν Ελισσάβετ Λαζαρίδου εκ μέρους του ΔΣ του Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΜΣΘ) η οποία παρουσίασε την δραστηριότητα του συλλόγου και τις αντιδράσεις που δέκτηκε. Ο Σύλλογος  προάσπισε τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και πέτυχε το νέο σχέδιο Νόμου για τον «Αγροτικό Συνδικαλισμό» να  προβλέπει ξεχωριστά Μελισσοκομικούς συλλόγους. Συνεχίζει τον αγώνα, ώστε στους συλλόγους να συμμετέχουν όλοι οι μελισσοκομοι επαγγελματίες και ετεροαπασχολούμενοι. Πρότεινε τη βελτίωση των δράσεων του κανονισμού με εμπλουτισμό της χλωρίδας, τη διατήρηση των αυτοχθόνων φυλών μελισσών, τη ορθή αξιοποίηση των επιδοτήσεων της ΕΕ στη Μελισσοκομία, τις  εκπαιδεύσεις  τους χειμωνιάτικους μήνες, τα έντυπα και την έρευνα. Για την προαγωγή και ανάπτυξη της γνώσης της μελισσοκομίας, διοργάνωσε 14 ετήσιες ημερίδες σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς σε εξειδικευμένα θέματα μελισσοκομίας, δύο Πανελλήνια Συνέδρια Επαγγελματικής Μελισσοκομίας και συνεργάστηκε άψογα με τους επιστήμονες τους οποίους στήριξε στην προσπάθεια ταυτοποίησης των αμιγών κατηγοριών μελιού, τα ποιοτικά κριτήρια γύρης, βασιλικού πολτού και πρόπολης και άλλα θέματα. Η κοινωνική προσφορά του ΜΣΘ χαρακτηρίζεται από τη διοργάνωση 10 γιορτών μελιού, οι οποίες  βοήθησαν σημαντικά στην ενημέρωση καταναλωτών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και αποτέλεσαν πρότυπο διοργάνωσης γιορτών μελιού και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο Σύλλογος συμμετείχε σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η έντονη δραστηριότητα του ΜΣΘ η οποία τάραξε τα λιμνάζουσα νερά του εφησυχασμού και του ωχαδερφισμού, ενόχλησε και ο Σύλλογος δέχτηκε σειρά «συναδελφικών επιθέσεων» οι οποίοι είχαν και ως αποτέλεσμα την προσωρινή αποχώρησή του από την ΟΜΣΕ την οποία στο παρών σχήμα, την  θεωρεί ανίκανη να προωθήσει  λύσεις στα κλαδικά προβλήματα του κλάδου.

 

Ο κ. Πασχάλης Χριστοδούλου, Προέδρος του ΜΣ Κεντρικού Έβρου, στηλίτευσε την ΟΜΣΕ όσο αφορά τις διεκδικήσεις, το δημοκρατικό τρόπο εκλογής του ΔΣ και τον τρόπο έκφρασης και αντιπροσώπευσης των μελισσοκόμων.  Ο ίδιος θεωρεί θετικό το νομοσχέδιο για τον κλαδικό συνδιακισμό. Πιστεύει ότι οι περιφερειακές οργανώσεις  (Ομοσπονδίες), είναι ένα σημαντικό βήμα από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση του κλάδου. Επιπρόσθετα πρότεινε τη μείωση της φορολόγησης των μελισσοκόμων και το ξεκαθάρισμα του καταλόγου των εκπαιδευτών στις εκπαιδεύσεις. Τέλος, ανακοίνωσε την ίδρυση διαδικτυακής οργάνωσης Ελλήνων Μελισσοκόμων, η οποία θα έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Η διαδικτυακή οργάνωση θα είναι  χωρίς αποκλεισμούς αλλά με δικλείδες, σαφείς στόχους και δεσμεύσεις κυρίως όμως με ηθική στάση και συμπεριφορά απέναντι στον μελισσοκόμο.

 

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο επαγγελματία μελισσοκόμος κ. Ιωάννης Λύτρας ο οποίος  αναλύοντας την παθογένεια του κλάδου της μελισσοκομίας υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο (ν.4384) δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για την συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ξοδεύονται σε δράσεις που δεν δημιουργούν υποδομές και η εκπροσώπηση του κλάδου σχεδόν σ’ όλα τα επίπεδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι μελισσοκομικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί είναι ανύπαρκτοι, μερικοί αγωνίζονται από μόνοι τους, χωρίς το Υπουργείο να τους λαμβάνει υπόψη και χωρίς να έχουν ικανότητα διαμόρφωσης γνώμης. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις  που φτάνουν μέχρι την αποχώρηση συλλόγων λεκτικών επιθέσεων στο διαδίκτυο και στα περιοδικά της χώρας και επίλυση διαφορών στα δικαστήρια. Το Υπουργείο είναι χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχεδιασμό, χαμένο σε προχειρότητες και αποφάσεις που λαμβάνονται  με ραντεβού στα γραφεία του Υφυπουργού. Οι επιστήμονες της χώρας φαίνεται και αυτοί να βρίσκονται σε συνεχείς άνευ ουσίας αντιπαραθέσεις οι οποίες διχάζουν τους μελισσοκόμους προκαλώντας σε αρκετές περιπτώσεις αμηχανία. Ο κλάδος θα πρέπει να αντιδράσει στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση, να παραμεριστούν οι όποιες προσωπικές φιλοδοξίες  για  να υπάρξει επιτέλους σύμπνοια η οποία είναι όσο ποτέ απαραίτητη. Για να αντιμετωπιστεί η απαράδεκτη αυτή εικόνα ο κος Λύτρας πρότεινε: α) Να προταθεί αποδεκτή λύση στην οργάνωση του κλάδου μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία και στη λύση να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς. β) Να αξιολογηθούν όλες οι δράσεις του κανονισμού της μελισσοκομίας  και να δοθούν απαντήσεις από ποιους ξοδεύτηκαν τα χρήματα αυτά, σε ποιες δράσεις  και πόσο βοήθησαν την ελληνική μελισσοκομία. Μετά την αξιολόγηση να συμφωνηθεί η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της μελισσοκομίας στο μέλλον και γ) οι επιστήμονες να συσκεφτούν να βρουν τι είναι αυτό που τους χωρίζει και να βγουν με ενιαία ανακοίνωση για την πορεία  την έρευνας στην Ελλάδα και την χρησιμότητά της στον κλάδο. Εάν πράγματι θέλουμε ενότητα στον κλάδο και όχι ότι διασπασμένο έχουμε σήμερα, θα πρέπει όσοι εμπλέκονται να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους και από τη μεριά τους να κάνουν το πρώτο βήμα δ) να αποφασιστεί ποιος φορέας ή ποιοι φορείς θα συνομιλούν με το Υπουργείο και το Υπουργείο να μην δέχεται ατομικές επισκέψεις κλεισμένες από φιλικά πρόσωπα ε) Αυτά που θα μεταφέρει ο φορέας στο Υπουργείο να προαποφασίζονται και να μην αποτελούν προσωπικές απόψεις ενός ατόμου. Στ) Να γίνει ανασύσταση της Διεπαγγελματικής και η ΟΜΣΕ να αποφασίσει τι εκπροσωπεί και που ανήκει.

 

 

2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 1. Η χρηματοδότηση της έρευνας στη μελισσοκομία μέσα από τον Κανονισμό θα πρέπει να συνεχιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης του κλάδου.
 2. Δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης της νεκταροέκκρισης και μελιτοέκκρισης σε συγκεκριμένες παραγωγικές περιοχές.
 3. Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για τη Vespa velutina .
 4. Προώθηση εθνικής απόφασης νομοθέτησης αμιγών κατηγοριών ελληνικών μελιών βελανιδιάς, παλιουριού, πολυκόμπου και κουμαριάς.
 5. Επικαιροποίηση της απόφασης 127/2004 ΥπΑΑΤ για τις αμιγείς κατηγορίες μελιού ώστε να προστεθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και να εναρμονιστούν και εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι μικροσκοπικής εξέτασης.
 6. Επίσπευση της θεσμοθέτησης των ποιοτικών κριτηρίων για το βασιλικό πολτό και τη γύρη

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

 1. Να εγκριθεί Εθνικό πρόγραμμα βελτίωσης των ντόπιων φυλών μελισσών.
 2. Να συστηματοποιηθεί η παρακολούθηση των μελιτοεκκρίσεων του πεύκου και της ελάτης
 3. Να μελετηθούν οι χρόνιες επιπτώσεις των ακαρεοκτόνων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στις μέλισσες καθώς και η περίπτωση αποτοξίνωσής τους
 4. Να ενισχυθεί η προώθηση των μελιών που παράγονται στην Ελλάδα μέσω της μελέτης και ανάδειξης των ιδιαίτερων ιδιοτήτων  τους.
 5. Να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα, η μελισσοτοξικότητα και τα υπολείμματα στα προϊόντα κυψέλης από τη χρήση του οξαλικού σε ταινίες με γλυκερίνη.

 

Μελισσοκομική Πρακτική

 

 1. Η εφαρμογή οξαλικού οξέος με γλυκερίνη τους καλοκαιρινούς μήνες εναντίον της βαρρόα σε μελίσσια με γόνο είναι μια ακόμα λύση αντιμετώπισης της βαρρόα.
 2. Η αποξηραμένη εισαγόμενη γύρη όταν δίνεται στα μελίσσια πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα ανάπτυξης στις μέλισσες. Να γίνει έλεγχος των υποκατάστατων γύρης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
 3. Η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων κελιών αυξάνει και την ποσότητα του παραγόμενου βασιλικού πολτού μέχρι ενός ορίου το οποίο εξαρτάται από τη δύναμη και τη φυλή των μελισσών, την εποχή παραγωγής και άλλους παράγοντες.

 

Φορείς των μελισσοκόμων

 1. Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων με προώθηση εγχώριου μελιού με αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια, τοπωνύμια και διακριτό σήμα.
 2. Καθιέρωση στην ετικέτα του όρου «Γνήσιο Ελληνικό μέλι»

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

Α. Οργάνωση του κλάδου και ΥπΑΑΤ

 

 • Να προταθεί αποδεκτή λύση στην οργάνωση του κλάδου μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία και στη λύση να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς.
 • Να συσταθεί στο ΥπΑΑΤ Συντονιστική Επιτροπή Χειρισμού Θεμάτων Μελισσοκομίας στα πρότυπα που εφαρμόζει η Κύπρος.
 • Να γίνει ανασυγκρότηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης.
 • Να υποστηριχθούν οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλι και την μελισσοκομία σε εθνικό επίπεδο.
 • Ο κλάδος και η πολιτεία να πρέπει να αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση των νέων μελισσοκόμων με θεσμοθετημένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαδικασίες
 • Να μελετηθεί η εφαρμογή της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
 • Να αξιολογηθούν όλες οι δράσεις του κανονισμού της μελισσοκομίας
 • Να γίνει Πανελλήνιος Μελισσοκομικός Σχεδιασμός όπου θα τεθούν  βραχυπρόθεσμοι άλλα και μακροπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξης της μελισσοκομίας
 • Μείωση της φορολόγησης των μελισσοκόμων
 • Επικαιροποιηση του καταλόγου των εκπαιδευτών μελισσοκομίας με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

 

Προϊόντα κυψέλης, ανάδειξη ποιότητας, προστασία, προώθηση

 • Καθιέρωση του Ελληνικού σήματος στο μέλι με ευθύνη ανεξάρτητου φορέα ως προς τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη τελική απονομή του σήματος.
 • Δημιουργία καμπάνιας για το ελληνικό μέλι με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και προώθηση μέσω διαφημιστικών μέσων για το σύνολο του Ελληνικού μελιού.
 • .Δημιουργία βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τμήμα εξαγωγών μελιού με πληροφορίες με τις απαιτήσεις της κάθε χώρας ως προς τα θεσμοθετημένα όρια για όλες τις παραμέτρους που αφορούν το μέλι.
 • Στήριξη της ποιότητας και την προώθηση του ελληνικού μελιού
 • Περιχαράκωση της διακίνησής, αποκατάσταση της ελληνικής αγοράς μελιού, και στήριξη σωστών εξαγωγών
 • Επίσπευση διαδικασιών για τα ποιοτικά κριτήρια του βασιλικού πολτού και της γύρης.
 • Επαναφορά στον Κανονισμό της δράσης «Αναλύσεις λοιπών προϊόντων κυψέλης».
 • Ταυτοποίηση όλων των ελληνικών αμιγών και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
 • Συνεχής παρουσία Ελληνικής Αντιπροσωπίας σε εκθέσεις τροφίμων και  έντυπα μέσα  τροφίμων  σε Αγορές Στόχους

 

Πρακτικά μελισσοκομικά θέματα

 • Για την κατοχύρωσης ενός μελλοντικού μελισσοκομείου προτείνεται α) η άδεια κυψέλη πάνω στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η ημέρα της επίσκεψης και β) η μεταφορά μιας “ζωντανής κυψέλης”
 • Συνέχιση του προγράμματος πρόγνωσης των μελιτωδών εκκρίσεων και του εξορθολογισμού της μετακίνησης των μελισσιών με συμμετοχή των μελισσοκόμων από διάφορες περιοχές της χώρας.
 • Άμεση απαγόρευση εισαγωγών ξένων φυλών μελισσών με ταυτόχρονη βελτίωση των εγχώριων φυλών.
 • Οι εκπαιδεύσεις του ΕΛΓΟ Δήμητρα να υλοποιούνται τον χειμώνα
 • Κατάρτιση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης της Βαρροα το οποίο θα εφαρμόζεται ανά περιφέρεια

 

Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας να πραγματοποιηθεί στη Πάτρα το έτος 2019 και το 4ο στη Θεσσαλονίκη το έτος 2021.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιστημονικά Θέματα

Ανδρέα Θρασυβούλου(συντονιστής)

Πασχάλης Χαριζάνη

Σοφία Γούναρη

Φανή Χατζήνα

Χρυσούλα Τανανάκη

 

Συνδικαλιστικά θέματα

Τάσος Ποντίκη (συντονιστής)

Ελισσάβετ Λαζαρίδου,

Νίκος Καρακωστίδης

Πασχάλης Χριστοδούλου 

Σίμος Μπέλλος 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση