Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα των 10.000 Μελισσοκόμων

Διαχειριστές
Βασιλειάδης Κοσμάς
Λύτρας Ιωάννης

Ντιώνιας Μόσχος
Βαχλιώτης Χαράλαμπος
Τζιάσιος Ιωάννης
Αθανασιάδης Γεώργιος
Νικολάου Δημήτριος
http://www.daskaloi-melissokomias.gr/

ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46-ΤΚ 104 38

Τηλέφωνο: 210 5243249 / Fax: 210 8253056

Κοινοποίηση

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιρώνη

 

Ημερομηνία : 13/04/2018.

Αρ. Πρωτ.: ……....

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί 10,000 μελισσοκόμους, από επαγγελματίες έως ερασιτέχνες, έχοντας στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την προώθηση της γνώσης, τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων και την προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου της Μελισσοκομίας.

 

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εξάσκηση του επαγγέλματός μας είναι οι μελισσοτροφές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ [Κανονισμός (ΕΚ) 767/2009)] κατά παράδοξο λόγο δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χαώδης κατάσταση στην ελληνική αγορά. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες εμφάνισης καινούριων επίδοξων παρασκευαστών «θαυματουργών» μελισσοτροφών που διαθέτουν τροφές μελισσών, ανεξέλεγκτα χωρίς τη νόμιμη έγκριση και χωρίς κανέναν έλεγχο. Οι συγκεκριμένοι, με σκοπό να προωθήσουν το προϊόν τους, καταφεύγουν σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς όπως «διεγείρουν την εκτροφή του γόνου», «αυξάνουν τις αποδόσεις», «θεραπεύουν τις ασθένειες», «βελτιώνουν το μέλι» «δεν ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν» και άλλα συναφή. Ορισμένοι, μάλιστα, δε διστάζουν να ενσωματώσουν στις μελισσοτροφές χημικές ουσίες και αντιβιοτικά πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά το δικό τους προϊόν συγκριτικό πλεονέκτημα εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες μελισσοτροφές.

 

Το έτος 2013, το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε από την ελληνική αγορά 18 μελισσοτροφές εμπορίου και τις ανέλυσε. Βρήκε ότι στις περισσότερες από αυτές η ετικέτα δεν ανταποκρίνονταν στο περιεχόμενο. Μάλιστα, 7 από αυτές -δηλαδή ποσοστό 39%- περιείχαν την ουσία HMF σε υψηλές συγκεντρώσεις, τα επίπεδα των οποίων θα μπορούσαν να προκαλέσουν μέχρι και δηλητηριάσεις των μελισσών. Η έρευνά του Πανεπιστημίου δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Μελισσοκομική Επιθεώρηση (2013, τεύχος Μαρτίου-Απριλίου, σελ. 98-101).

 

Παρά το θόρυβο που δημιούργησε η έρευνα του ΑΠΘ στους μελισσοκόμους, η Πολιτεία εξακολούθησε να αγνοεί και να παραβλέπει τους νόμους της ΕΕ και να μην εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία, μεγεθύνοντας και το ήδη μείζον πρόβλημα.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε ως ιδιώτες μελισσοκόμοι να δραστηριοποιηθούμε και να αναδείξουμε για μία ακόμα φορά το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Προβήκαμε ιδίοις εξόδοις σε αγορά από το εμπόριο 52 μελισσοτροφών και τις στείλαμε για ανάλυση σε διαπιστευμένο ερευνητικό εργαστήριο πάλι με δικά μας έξοδα. Οι 14 από τις τροφές αυτές, δηλαδή σε ποσοστό 27% βρέθηκαν να έχουν την ουσία HMF σε υψηλές συγκεντρώσεις που ήταν τοξική για τις μέλισσες. Το αποτέλεσμα αυτό:

  1. Επιβεβαιώνει την έρευνα του Πανεπιστημίου.
  2. Φανερώνει την παντελή απουσία τη Πολιτείας και την έλλειψη βούλησης για της λύση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος, παρά τις υπάρχουσες διατάξεις.
  3. Οι έμποροι/παρασκευαστές μελισσοτροφών δεν συνετίσθηκαν από τα ευρήματα του 2013.

 

Κατόπιν τούτων ζητούμε άμεσα την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας [Καν. (ΕΚ) 767/2009], την υποχρεωτική σήμανση που αφορά στις ζωοτροφές (άρθρο 14) και τη θέσπιση αγορανομικών ορίων περιεκτικότητας σε HMF για τις μελισσοτροφές εμπορίου, ώστε να περιοριστούν οι πιθανές απώλειες μελισσών λόγω τοξικότητας. Ακόμη, ζητούμε την αύξηση των σχετικών ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των μελισσοσμηνών που τόσο πολύ προσφέρουν στα οικοσυστήματα και την οικονομία τη χώρας.

 

Θεωρούμε ότι η Πολιτεία έχει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για το τεράστιο αυτό πρόβλημα με το να μην εφαρμόζει την νομοθεσία της ΕΕ για τις μελισσοτροφές εμπορίου, και επιφυλασσόμεθα για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τοξικώσεις μελισσών που θα προκληθούν στα μελισσοσμήνη μας από ανεξέλεγκτες τροφές εμπορίου. Ζητάμε επίσης από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται στη μελισσοκομία κάθε χρόνο, να διατίθεται ένα μικρό κονδύλιο της τάξεως των 5000 ευρώ (0,05%) για την έρευνα των μελισσοτροφών εμπορίου, ούτως ώστε να εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και εξυγίανσης του εμπορίου από ακατάλληλες τροφές για τις μέλισσες.

 

Η επιστολή αυτή θα δημοσιοποιηθεί και στα ΜΜΕ. Περιμένουμε την απάντηση από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου άμεσα για το μείζον αυτό ζήτημα που ταλανίζει τον Κλάδο της Μελισσοκομίας.

 

Οι Διαχειριστές του Ιστολογίου


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ

ΓΑΙΩΝ

Τμήμα Ελέγχου Ζωοτροφών

Ταχ.Δ/νση           : Βερανζέρου 46

Ταχ. Κωδ.          : 104 38

Αθήνα,               6/6/2018

Αρ. Πρωτ. :      1017/79931

 

ΠΡΟΣ:

Διαχειριστές               ιστοσελίδας

‘Δάσκαλοι Μελισσοκομίας’

ΚΟΙΝ.:

Γ ενική Δ/νση Γ εωργίας


ΘΕΜΑ: «Μελισσοτροφές εμπορίου.»

Σε απάντηση του από 16/4/2018 εγγράφου σας με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 739/55501/17-4-2018, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  1. Κάθε έτος εκδίδεται το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών που αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/index.php/el/for- farmer-2/animal-production/zootrofes/911 -etnikoprogrammazootrofon
  2. Το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και ελέγχους σε όλες τις εταιρίες που παρασκευάζουν ή/και εμπορεύονται ζωοτροφές, συνεπώς συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι και δειγματοληψίες για μελισσοτροφές.
  3. Αρμόδιες αρχές για τους ελέγχους αυτούς είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπου σε κάθε μία από αυτές έχουν οριστεί συγκεκριμένοι υπάλληλοι, ως Επόπτες Κυκλοφορίας Ζωοτροφών μαζί με τους αναπληρωτές τους.
  4. Κάθε επιχείρηση που παρασκευάζει ή/και εμπορεύεται ζωοτροφέςυποχρεώνεται να λάβει κωδικό εγγραφής ή/και έγκρισης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, εφόσον πληροί συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, όπως αρχές HACCP, ιχνηλασιμότητα, κατάλληλες εγκαταστάσεις από απόψεως υγιεινής κ.α.
  1. Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για μια εταιρία για να παρασκευάσει και να εμπορευτεί ζωοτροφές είναι να λάβει κωδικό εγγραφής ή/και έγκρισης. Χωρίς τον κωδικό αυτό είναι ούτως ή άλλως παράνομη η δραστηριότητά της.

Κατόπιν των ανωτέρω, οποιαδήποτε περίπτωση γνωρίζετε κατά την οποία μια επιχείρηση δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των ζωοτροφών, μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια όργανα της πολιτείας που είναι οι Επόπτες Κυκλοφορίας Ζωοτροφών των ΔΑΟΚ για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες βάσει της νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφό σας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Επόπτες Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενό του.

 

                                                                  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                         Δημήτριος Μηλαίος

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση