Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Περίληψη

Τα ακαρεοκτόνα που χρησιμοποιούνται στις κυψέλες για τον έλεγχο του varroa συχνά αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα μέλισσας. Εξετάστηκε η συμπεριφορά και η κατανομή του ακαρεοκτόνου coumaphos στο μέλι μετά την εφαρμογή μιας νέας σύνθεσης ταινίας βραδείας απελευθέρωσης (CheckMite +).

Οι αποικίες μελισσών αφέθηκαν να χτίσουν νέες κηρήθρες χωρίς τεχνίτες βάσεις και τοποθετήθηκαν δύο ταινίες στο γονοθάλαμο κάθε αποικίας για περίοδο 42 ημερών. Η κατανομή υπολειμμάτων coumaphos  στο μέλι σε σχέση με τη θέση του πλαισίου και τη διάρκεια της θεραπείας εξετάστηκε με συλλογή δειγμάτων από κάθε κηρήθρα σε διάφορα χρονικά διαστήματα έως και 145 ημέρες μετά τη θεραπεία. Στον γονοθάλαμο, το coumaphos ενσωματώθηκε στο μέλι από την πρώτη ημέρα εφαρμογής και τα υπολείμματα συσσωρεύτηκαν κυρίως σε κηρήθρες τοποθετημένες δίπλα στις ταινίες. Στις γειτονικές κηρήθρες, τα υπολείμματα παρέμειναν σε χαμηλές συγκεντρώσεις με μικρές μεταβολές. Στο μελιτοθάλαμο, οι συγκεντρώσεις των καταλοίπων κατά την ημέρα απομάκρυνσης των ταινιών κυμαίνονταν μεταξύ 0,006 και 0,020 mgkg-1, ενώ 79 ημέρες μετά την εφαρμογή η συγκέντρωση των υπολειμμάτων coumaphos ήταν κάτω από 0,020 mgkg-1. Τα υπολείμματα άνω του ανώτατου ορίου καταλοίπων (MRL) της ΕΕ των 0,1 mg kg-1 μετρήθηκαν μόνο σε μέλι από κηρήθρες της γονοφωλιάς που τοποθετήθηκαν δίπλα στις λωρίδες. Σε αυτά τα δείγματα ανιχνεύθηκε 0,060-0,11 mg kg-1 του coumaphos μέχρι 103 ημέρες μετά την αφαίρεση των ταινιών. Υπολείμματα Coumaphos στο μέλι που εξήχθη από κηρήθρες που τοποθετήθηκαν στην άκρη του γονοθαλάμου βρέθηκαν κάτω από την τιμή MRL, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου των 42 ημερών της θεραπείας CheckMite +.

Μεθοδολογία 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις αποικίες που δεν είχαν υποβληθεί σε αγωγή varroa για τους προηγούμενους 12 μήνες. Όλες οι κηρήθρες  απομακρύνθηκαν και οι μέλισσες αφέθηκαν να χτίσουν νέες κηρήθρες χωρίς τεχνητές βάσεις. Για να διευκολυνθεί η κατασκευή, οι αποικίες είχαν τροφοδοτηθεί με σιρόπι (1: 1) για 2 εβδομάδες. Οι πειραματικές αποικίες εφτασαν 20 πλαίσια πληθυσμού, 6-8 γονο και βρίσκονταν σε κυψέλες με σώμα Langstroth δύο θαλάμων. Δύο ταινίες CheckMite + (Bayer, Germany) τοποθετήθηκαν σε τρεις αποικίες για 42 ημέρες. Οι λωρίδες κρεμάστηκαν μεταξύ του 3ου και 4ου και του 7ου και του 8ου πλαισίου του γονοθάλαμου. Η τέταρτη αποικία ήταν ο έλεγχος όπου δεν εφαρμόστηκαν χημικά.

Αποτελέσματα

 

Andreas Thrasyvoulou : Επεξήγηση 

"Στη πρώτη διαφάνεια φαίνεται το μελίσσι στο οποίο τοποθετήσαμε δύο ταινίες check-mite strips (coumaphos στις θέσεις 3 και 7 στη γονοφωλιά. Από κάθε πλαίσιο ξεχωριστά τρυγήθηκε μέλι και αναλύθηκε όσο αφορά τα υπολείμματα φαρμάκων. Αναλύσεις μελιού από τα 110 πλαίσια γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα κάθε ημέρα μετρούσαμε τις βαρρόα που έπεφταν και σημειώναμε την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Β) Στη δεύτερη διαφάνεια αναγράφονται τα υπολείμματα που βρήκαμε στα 10 πλαίσια την 1η, 3η, 7, 14, 21η 28η, 35η και 42η ημέρα μετά την επέμβαση. Με κόκκινους αριθμούς εκείνοι που ξεφεύγουν από τα επιτρεπτά όρια των 100 μg/kg (καν. 37/2010). Τα πλαίσια που ακουμπούν στις ταινίες έχουν υπολείμματα αρκετά πάνω από τα όρια. Επειδή το κουμαφώς είναι αρκετά σταθερό στο κερί και το μέλι, τα πλαίσια αυτά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν στο μελιτοθάλαμο. Ιδιαίτερα από αυτά ΠΟΤΕ βασιλικό πολτό από φυσικά βασιλικά κελιά, ούτε και για δικιά σας προσωπική χρήση.

Η τρίτη διαφάνεια δείχνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος (κόκκινοι αριθμοί) και τα συνολικά υπολείμματα (μπλε αριθμοί) που βρίσκονται ανά ημέρα επέμβασης. Μέχρι την 15η ημέρα οι ταινίες θανάτωσαν το 91,4% των βαρρόα και τα υπολείμματα ήταν εντός ορίων (89,7 μg/kg). Στις υπόλοιπες ημέρες και μέχρι την 42 που προτείνει η Bayer να μένουν οι ταινίες στη κυψέλη θανατώνεται ένα 5,5% των εναπομείναντα βαρρόα αλλά τα υπολείμματα ξεπερνούν συνολικά τα όρια (129 μg/kg).

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι συγκεκριμένες ταινίες είναι προτιμότερο να μένουν μόνο 15 ημέρες στη κυψέλη και όχι 42 που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρεία και ότι οι κηρήθρες στις οποίες ακουμπούν οι ταινίες ουσιαστικά αχρηστεύονται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος κυψέλης.

Το ίδιο θα ισχύσει και στο μελιτοθάλαμο εάν τοποθετηθούν ταινίες. Παρόμοια πειράματα έχουμε με τις υπόλοιπες ταινές που χρησιμοποιούνται στην κυψέλη (Apistan, Varostop, Bayvarol, Wang’s)"

Υπολείμματα βιολογικών μεθόδων καταπολέμησης 

Θυμόλη

Είναι πτητική και λιπόφιλη γι’ αυτό και απορροφάται εύκολα από το κερί και το μέλι. Βρίσκεται στο κερί αλλά δεν συσσωρεύεται όπως τα χημικά γιατί εξατμίζεται κατά την αποθήκευση και το λιώσιμο των κεριών. Κάποια ποσότητα μικρή (<50 mg/kg) παραμένει στα φύλλα κηρήθρας . Δεν αυξάνεται σημαντικά με τις επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις. Στο μέλι έχει τεθεί ανεπίσημο όριο το 1,3 mg/kg αλλά ανιχνεύεται οργανοληπτικά στο μέλι όταν φτάσει τα 0,8- mg/kg . Καλό είναι να υπάρχει διάστημα μεταξύ επέμβασης και τρύγου τουλάχιστο ένας μήνας , ιδιαίτερα εάν εφαρμόζεται πτητική θυμόλη (Αpiguard, Thymovar, Thymovar, Εcostop, Θυμόλη εμπορίου σε βιτεξ)

 

Οξαλικό οξύ

Είναι υδατοδιαλυτό δεν συσσωρεύεται στο κερί . Βρίσκεται σε φυσικές συγκεντρώσεις στα μέλια από 8 έως περίπου 300 mg/kg. Τα μέλια μελιτώματος και το μέλι καστανιάς έχουν τριπλάσια ποσότητα φυσικής περιεκτικότητας σε οξαλικό από τα ανθόμελα. Με μια ή με επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις οξαλικού, αυξάνει η συγκέντρωση στο μέλι περίπου 200-500 mg. Δεν συσσωρεύεται στο κερί. Τα ανεπίσημα όρια που έχουν τεθεί για το οξαλικό είναι μέχρι 900 mg/Kg. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η χρήση του είναι αρκετά ασφαλή και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και 10 ημέρες πριν από τον τρύγο. Προσοχή όμως στα παρασκευάσματα οξαλικού οξέος που κυκλοφορούν στην αγορά όπως το ENOLAPI και το VarroaMed , πιθανόν να έχουν υψηλές συγκεντρώσεις HMF τοξικές για τις ίδιες τις μέλισσες (ιδιαίτερα το πρώτο).

 

Μυρμηκικό οξύ

Είναι υδατοδιαλυτό δεν συσσωρεύεται στο κερί. Τα μέλια έχουν φυσική περιεκτικότητα σε μυρμηκικό οξύ που ξεκινά από 10 και φτάνει τα 1300 mg/kg . Tα μέλια μελιτώματος, το καστανόμελο, της ερείκης και της κουμαριάς έχουν διπλάσια ποσότητα μυρμηκικού οξέος από ότι τα ανθόμελα. Τα ανεπίσημα όρια που έχουν τεθεί για το μυρμηκικό στο μέλι είναι 600 mg/Kg. Επειδή οι συγκεντρώσεις που καθορίστηκαν ως όρια, εύκολα μπορούν να βρεθούν (ανάλογα με το είδος του μελιού) προτείνεται να γίνονται επεμβάσεις εναντίον της βαρρόα μετά τον τρύγο. Πριν τον τρύγο χρειάζεται διάστημα πάνω από μήνα. Στο κερί δεν συσσωρεύεται ακόμα και μετά από απανωτές επεμβάσεις

 

Παρακάτω όλη η έρευνα: 

 

2007 Residue Distribution of Coumaphos by Κοσμας Βασιλειαδης on Scribd

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση